INSTRUMENTEN

Leefstijlroer

Het Leefstijlroer geeft handvatten om de juiste koers te bepalen voor een gezonde leefstijl. Je staat zelf aan het roer en kan zelf bijsturen. Het Leefstijlroer is altijd in beweging, het geeft richting en maakt verbinding. 

=

ACHTERGROND

Het Leefstijlroer is ontwikkeld in 2018. Het Leefstijlroer is een breed of holistisch gezondheidsconcept waarbij het niet alleen gaat om lichamelijke kanten van gezondheid maar ook om zaken zoals ontspanning, eigen regie en zingeving.

De adviezen in het Leefstijlroer zijn gebaseerd op wetenschappelijke bronnen, onderzoek vanuit de Blue Zones en in samenwerking met diverse organisaties. In 2019 is een versie van het Leefstijlroer gepresenteerd aan artsen en zorgprofessionals tijdens het jaarcongres 2019 van Vereniging Arts en Leefstijl. Aan alle deelnemende artsen en zorgprofessionals op het congres en aan de leden van Vereniging Arts en Leefstijl is gevraagd feedback en input te leveren op de adviezen. Mede op basis van deze uitkomsten en de enthousiaste reacties is een volgende versie ontwikkeld die door de Vereniging wordt gebruikt als gespreksinstrument voor in de spreekkamer bij (huis)artsen en zorgprofessionals.

P

MEETINSTRUMENT

Het Leefstijlroer is een meetinstrument en een gespreksinstrument om leefstijl bespreekbaar te maken en een eerste aanzet te geven tot leefstijlverandering.

Het Leefstijlroer heeft 7 verschillende handvatten: Voeding, Beweging, Ontspanning, Slaap, Sociaal, Zingeving en Financiën.

P

HOE TE GEBRUIKEN?

Het Leefstijlroer kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • Je kunt het zelf invullen en er zelf mee aan de slag gaan.
  • Je kunt het zelf invullen en er mee naar de huisarts of zorgprofessional gaan.
  • Je kunt ermee naar de huisarts of zorgprofessional gaan en het samen invullen.

Door de praktische, bewezen effectieve adviezen is het goed mogelijk hiermee zelf aan de slag te gaan en zelf bij te sturen. Indien gewenst kan er ondersteuning worden gevraagd aan de huisarts of zorgprofessional. De huisarts of zorgprofessional kunnen hierin adviseren, motiveren, begeleiden en waar mogelijk doorverwijzen. De regie ligt ten alle tijd bij jezelf.

Je kunt zelf inzicht krijgen in de verschillende leefstijl elementen door zelf de scores in te vullen en te evalueren op welke punten je mogelijk achterblijft. Door de vragenlijst in te vullen kom je per handvat tot een score voor je leefstijl. Het gemiddelde van alle handvatten bepaalt je uiteindelijke totaalscore. Deze totaalscore is een indicatie van jouw leefstijl op dit moment.

Je kunt de scores gebruiken om te zien hoe jouw leefstijl ervoor staat en wat je mogelijk zou willen veranderen of je kunt het voorleggen aan een zorgpofessional om er gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

 

Hoe staat het met jouw persoonlijke leefstijl? 

Leefstijlkompas

Een hulpmiddel om je koers te bepalen is het Leefstijlkompas. Dit geeft je richting en duidelijkheid in wat voor jou de juiste koers is. Elke keuze die je maakt bepaalt de koers van je leven.

Leefstijllogboek

Aan de hand van het Leefstijl Logboek krijg je inzicht in hoe je met je tijd omgaat en hoe je je tijd zo goed mogelijk kunt besteden. Je kunt je tijd maar een keer besteden en het is dus van belang om zuinig en zinvol met je tijd om te gaan.

Door het Leefstijllogboek in te vullen kun je je tijd beter gaan besteden en heb je meer tijd voor je persoonlijke doelen en koers. Vul hier jouw Leefstijl Logboek in.

Schatkaart

Een handig hulpmiddel om je doelen en koers goed voor ogen te houden en te visualiseren is je Persoonlijke schatkaart.

Door ieder afzonderlijk doel in je leven visueel te maken kun je zelf een volgorde bepalen en een stappenplan maken om op koers te blijven. Door het visualiseren worden je doelen concreter en beter bereikbaar. Visualisatie activeert je creatieve brein, waardoor je beter je doelen kunt behalen.

Zie hier een voorbeeld voor het samenstellen van jouw persoonlijke schatkaart